Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 06:41
kontakt
SPACEFOX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 74,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -73,00
Zysk (strata) brutto -73,00
Zysk (strata) netto -73,00
Amortyzacja 14,00
Aktywa 2 636,00
Kapitał własny 2 132,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,13
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07