Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 06:44
kontakt
TNTPROENR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 528,00 5 616,00
59,2%
3 434,00
-38,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 265,00 1 205,00
354,7%
-556,00
---
Zysk (strata) brutto 285,00 1 151,00
303,9%
18,00
-98,4%
Zysk (strata) netto 285,00 1 021,00
258,2%
-1,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
6,00
---
Aktywa 136 962,00 138 095,00
0,8%
137 038,00
-0,8%
Kapitał własny 127 947,00 125 190,00
-2,2%
125 190,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,34 6,21
-2,2%
6,21
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,05
264,3%
0,00
---