Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 01:50
kontakt
CAPITEA
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29 555,00 44 444,00
50,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 568,00 21 792,00
---
Zysk (strata) brutto -14 477,00 16 357,00
---
Zysk (strata) netto -14 512,00 16 294,00
---
Amortyzacja 776,00 849,00
9,4%
Aktywa 552 597,00 542 439,00
-1,8%
Kapitał własny 55 993,00 75 949,00
35,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,56 0,76
35,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 0,16
---