Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 06:09
kontakt
EKIPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 249,00 3 040,00
143,4%
2 768,00
-8,9%
2 768,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -311,00 953,00
---
707,00
-25,8%
707,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -221,00 1 069,00
---
827,00
-22,6%
827,00
0,0%
Zysk (strata) netto 230,00 1 000,00
334,8%
68,00
-93,2%
68,00
0,0%
Amortyzacja 709,00 711,00
0,3%
697,00
-2,0%
697,00
0,0%
Aktywa 41 122,00 41 465,00
0,8%
41 521,00
0,1%
41 521,00
0,0%
Kapitał własny 38 778,00 39 778,00
2,6%
39 846,00
0,2%
39 846,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,95 0,98
2,6%
0,98
0,1%
0,98
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
316,7%
0,00
-92,0%
0,00
0,0%