Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 06:40
kontakt
HEMP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 33,00 51,00
54,5%
160,00
213,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -363,00 -219,00
---
-86,00
---
Zysk (strata) brutto -570,00 -297,00
---
-132,00
---
Zysk (strata) netto -570,00 -297,00
---
-132,00
---
Amortyzacja 7,00 10,00
42,9%
10,00
0,0%
Aktywa 3 989,00 3 640,00
-8,7%
3 494,00
-4,0%
Kapitał własny 3 757,00 3 461,00
-7,9%
3 328,00
-3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
-7,7%
0,05
-4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,00
---