Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 21:17
kontakt
KLEPSYDRA
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 8 228,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -225,00 1 033,00
---
Zysk (strata) brutto -222,00 390,00
---
Zysk (strata) netto -222,00 261,00
---
Amortyzacja 0,00 314,00
---
Aktywa 68 173,00 66 029,00
-3,1%
Kapitał własny 51 938,00 51 824,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,31 2,56
-85,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 0,01
---