Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 15:46
kontakt
KLEPSYDRA
Półroczne skonsolidowane
 2022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -34,00 -241,00
---
Zysk (strata) brutto -108,00 -204,00
---
Zysk (strata) netto -108,00 -204,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 326,00 68 173,00
20 812,0%
Kapitał własny 50,00 51 938,00
103 776,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 17,31
101 741,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,07
---