Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 07:08
kontakt
ICPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 080,00 129,00
-98,4%
930,00
620,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 59,00 -47,00
---
174,00
---
Zysk (strata) brutto -1,00 -194,00
---
-182,00
---
Zysk (strata) netto -1,00 -194,00
---
-182,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 48 335,00 47 797,00
-1,1%
48 419,00
1,3%
Kapitał własny 29 283,00 29 089,00
-0,7%
28 907,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,06 1,05
-0,7%
1,04
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
-0,01
---