Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 00:18
kontakt
PORSCHE
Kwartalne skonsolidowane
 2023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 357 000,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 350 000,00
Zysk (strata) brutto 1 280 000,00
Zysk (strata) netto 1 265 000,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 60 370 000,00
Kapitał własny 53 117 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 173,44
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,13