Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 09:16
kontakt
MYCODERN
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 179,00 713,00
-93,0%
2 941,00
312,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 001,00 -349,00
---
-2 006,00
---
Zysk (strata) brutto -4 985,00 -819,00
---
-7 526,00
---
Zysk (strata) netto -4 982,00 -792,00
---
-7 526,00
---
Amortyzacja 0,00 464,00
---
5 669,00
1 121,8%
Aktywa 0,00 29 908,00
---
28 997,00
-3,0%
Kapitał własny 0,00 26 702,00
---
19 175,00
-28,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 3,01
---
0,30
-90,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,56 -0,09
---
-0,12
---