Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 22:50
kontakt
MYCODERN
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 331,00 10 179,00
336,7%
508,00
-95,0%
862,00
69,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -255,00 -5 001,00
---
-56,00
---
61,00
---
Zysk (strata) brutto -254,00 -4 985,00
---
-56,00
---
-8,00
---
Zysk (strata) netto -283,00 -4 982,00
---
-56,00
---
-8,00
---
Amortyzacja 207,00 135,00
-34,8%
0,00
---
23,00
---
Aktywa 6 314,00 0,00
---
27 694,00
---
31 635,00
14,2%
Kapitał własny 4 982,00 0,00
---
27 438,00
---
27 429,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,56 0,00
---
3,10
---
0,43
-86,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,56
---
-0,01
---
0,00
---