Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 10:17
kontakt
MYCODERN
Półroczne skonsolidowane
 2022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 432,00 1 735,00
301,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -26,00 -400,00
---
Zysk (strata) brutto -26,00 -3 173,00
---
Zysk (strata) netto -26,00 -3 173,00
---
Amortyzacja 0,00 2 704,00
---
Aktywa 3,00 29 447,00
981 466,7%
Kapitał własny -26,00 23 528,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,37
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,05
---