Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 10:29
kontakt
MYCODERN
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 472,00 432,00
-70,7%
181,00
-58,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 110,00 -26,00
---
-54,00
---
Zysk (strata) brutto 125,00 -26,00
---
-78,00
---
Zysk (strata) netto 124,00 -26,00
---
-78,00
---
Amortyzacja 105,00 0,00
---
9,00
---
Aktywa 7 658,00 3,00
-100,0%
29 382,00
979 300,0%
Kapitał własny 5 106,00 -26,00
---
27 359,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,58 -0,00
---
0,43
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,00
---