Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 16:37
kontakt
ROOFRENOV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7,00 53,00
657,1%
65,00
22,6%
508,00
681,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 90,00 -18,00
---
-18,00
---
22,00
---
Zysk (strata) brutto 85,00 -18,00
---
-18,00
---
16,00
---
Zysk (strata) netto 85,00 -18,00
---
-18,00
---
14,00
---
Amortyzacja 66,00 0,00
---
0,00
---
1,00
---
Aktywa 61 761,00 61 756,00
-0,0%
61 756,00
0,0%
62 716,00
1,6%
Kapitał własny 61 751,00 61 647,00
-0,2%
61 629,00
-0,0%
61 643,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,63 2,63
-0,2%
0,35
-86,5%
0,36
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---
0,00
---