Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 18:55
kontakt
OLYMP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 726,00 837,00
15,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 50,00 85,00
70,0%
Zysk (strata) brutto 49,00 80,00
63,3%
Zysk (strata) netto 49,00 80,00
63,3%
Amortyzacja 38,00 0,00
---
Aktywa 4 392,00 4 582,00
4,3%
Kapitał własny 2 095,00 2 153,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,32
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
71,4%