Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 17:42
kontakt
BIGCHEESE
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 521,00 18 578,00
61,3%
25 782,00
38,8%
16 631,00
-35,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 718,00 12 941,00
48,4%
16 483,00
27,4%
2 785,00
-83,1%
Zysk (strata) brutto 8 728,00 13 122,00
50,3%
17 156,00
30,7%
2 041,00
-88,1%
Zysk (strata) netto 8 230,00 12 487,00
51,7%
16 211,00
29,8%
2 375,00
-85,3%
Amortyzacja 2,00 93,00
4 550,0%
358,00
284,9%
487,00
36,0%
Aktywa 10 103,00 23 037,00
128,0%
32 207,00
39,8%
23 402,00
-27,3%
Kapitał własny 9 940,00 20 857,00
109,8%
29 046,00
39,3%
20 381,00
-29,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,48 5,04
103,0%
7,02
39,3%
4,93
-29,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,06 3,02
46,7%
3,92
29,8%
0,57
-85,4%