Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 07:04
kontakt
BIGCHEESE
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 602,00 11 521,00
51,6%
18 578,00
61,3%
25 782,00
38,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 418,00 8 718,00
60,9%
12 941,00
48,4%
17 008,00
31,4%
Zysk (strata) brutto 5 391,00 8 728,00
61,9%
13 122,00
50,3%
17 681,00
34,7%
Zysk (strata) netto 5 059,00 8 230,00
62,7%
12 487,00
51,7%
16 736,00
34,0%
Amortyzacja 186,00 2,00
-98,9%
93,00
4 550,0%
358,00
284,9%
Aktywa 6 102,00 10 103,00
65,6%
23 037,00
128,0%
32 207,00
39,8%
Kapitał własny 6 010,00 9 940,00
65,4%
20 857,00
109,8%
29 571,00
41,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,50 2,48
65,3%
5,04
103,0%
7,15
41,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,26 2,06
62,7%
3,02
46,7%
4,05
34,0%