Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 17:35
kontakt
BIGCHEESE
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 528,00 11 666,00
55,0%
11 666,00
0,0%
8 901,00
-23,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 773,00 7 792,00
35,0%
7 793,00
0,0%
3 124,00
-59,9%
Zysk (strata) brutto 5 885,00 8 211,00
39,5%
8 211,00
0,0%
2 649,00
-67,7%
Zysk (strata) netto 5 465,00 7 505,00
37,3%
7 505,00
0,0%
2 535,00
-66,2%
Amortyzacja 3,00 157,00
5 133,3%
157,00
0,0%
287,00
82,8%
Aktywa 9 943,00 31 318,00
215,0%
31 319,00
0,0%
34 625,00
10,6%
Kapitał własny 9 404,00 27 814,00
195,8%
27 814,00
0,0%
21 065,00
-24,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,35 6,73
186,1%
6,73
0,0%
5,09
-24,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,37 1,82
32,9%
1,82
0,0%
0,61
-66,2%