Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 19:43
kontakt
RENDER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 653,00 2 653,00
0,0%
4 154,00
56,6%
4 154,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 148,00 1 148,00
0,0%
3 356,00
192,3%
3 356,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 1 105,00 1 105,00
0,0%
3 420,00
209,5%
3 420,00
0,0%
Zysk (strata) netto 895,00 895,00
0,0%
2 770,00
209,5%
2 770,00
0,0%
Amortyzacja 584,00 584,00
0,0%
584,00
0,0%
584,00
0,0%
Aktywa 33 020,00 33 020,00
0,0%
35 792,00
8,4%
35 792,00
0,0%
Kapitał własny 32 580,00 32 580,00
0,0%
35 351,00
8,5%
35 351,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,60 30,60
0,0%
33,20
8,5%
33,20
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,84
0,0%
2,60
209,6%
2,60
0,0%