Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 12:49
kontakt
UFGAMES
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 253,00 2 931,00
-31,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 121,00 333,00
-70,3%
Zysk (strata) brutto 1 119,00 335,00
-70,1%
Zysk (strata) netto 1 035,00 303,00
-70,7%
Amortyzacja 0,00 3,00
---
Aktywa 3 527,00 2 910,00
-17,5%
Kapitał własny 3 075,00 2 327,00
-24,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,89 0,67
-24,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,09
-70,7%