Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 04:59
kontakt
KUBOTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 398,00 6 269,00
84,5%
8 662,00
38,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 182,00 1 030,00
465,9%
1 177,00
14,3%
Zysk (strata) brutto 175,00 1 090,00
522,9%
1 210,00
11,0%
Zysk (strata) netto 161,00 1 077,00
568,9%
796,00
-26,1%
Amortyzacja 46,00 46,00
0,0%
44,00
-4,3%
Aktywa 6 723,00 7 422,00
10,4%
7 967,00
7,3%
Kapitał własny 3 918,00 4 995,00
27,5%
5 790,00
15,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,79 3,56
27,5%
4,12
15,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,77
567,0%
0,57
-26,1%