Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 04:58
kontakt
GEOTRANS
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 28 393,00 45 703,00
61,0%
21 408,00
-53,2%
25 848,00
20,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 898,00 17 136,00
92,6%
2 044,00
-88,1%
10 468,00
412,1%
Zysk (strata) brutto 8 770,00 16 979,00
93,6%
1 956,00
-88,5%
11 036,00
464,2%
Zysk (strata) netto 7 050,00 13 695,00
94,3%
1 714,00
-87,5%
8 900,00
419,3%
Amortyzacja 159,00 226,00
42,1%
266,00
17,7%
251,00
-5,6%
Aktywa 13 533,00 23 023,00
70,1%
22 594,00
-1,9%
31 352,00
38,8%
Kapitał własny 9 998,00 19 693,00
97,0%
20 520,00
4,2%
29 421,00
43,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,00 3,94
97,0%
4,10
4,2%
5,88
43,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,41 2,74
94,3%
0,34
-87,5%
1,78
419,0%