Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 02:56
kontakt
KUBOTA
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 995,00 23 475,00
134,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 245,00 1 348,00
450,2%
Zysk (strata) brutto 201,00 1 000,00
397,5%
Zysk (strata) netto 147,00 955,00
549,7%
Amortyzacja 61,00 141,00
131,1%
Aktywa 5 025,00 4 958,00
-1,3%
Kapitał własny 633,00 3 972,00
527,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,63 2,83
347,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,68
362,6%