Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 04:12
kontakt
ALLIANZ
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-30
Składki na udziale własnym 0,00
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 0,00
Przychody z lokat 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Aktywa 1 049 969 000,00
Kapitał własny 56 392 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00