Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 11:34
kontakt
ALLIANZ
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Składki na udziale własnym 0,00 0,00
---
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 0,00 0,00
---
Przychody z lokat 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 4 791 000,00 2 267 000,00
-52,7%
Aktywa 1 078 347 000,00 1 049 969 000,00
-2,6%
Kapitał własny 79 952 000,00 56 392 000,00
-29,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,06
-30,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-60,0%