Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.26, godz. 08:29
kontakt
VOLKSWAGEN
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 222 884 000,00 250 200 000,00
12,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 675 000,00 19 275 000,00
99,2%
Zysk (strata) brutto 11 665 000,00 20 126 000,00
72,5%
Zysk (strata) netto 8 334 000,00 14 843 000,00
78,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 497 114 000,00 528 609 000,00
6,3%
Kapitał własny 111 336 000,00 130 009 000,00
16,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,13
17,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
87,5%