Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 03:00
kontakt
MERCEDES
Kwartalne skonsolidowane
  
Składki na udziale własnym BRAK DANYCH
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych BRAK DANYCH
Przychody z lokat BRAK DANYCH
Zysk (strata) brutto BRAK DANYCH
Zysk (strata) netto BRAK DANYCH
Aktywa BRAK DANYCH
Kapitał własny BRAK DANYCH
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) BRAK DANYCH
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) BRAK DANYCH