Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 16:38
kontakt
PJPMAKRUM
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 124 089,00 104 031,00
-16,2%
120 511,00
15,8%
120 511,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 620,00 3 949,00
-54,2%
-1 556,00
---
-1 556,00
---
Zysk (strata) brutto 8 591,00 3 873,00
-54,9%
-188,00
---
-188,00
---
Zysk (strata) netto 7 080,00 4 105,00
-42,0%
-141,00
---
-141,00
---
Amortyzacja 2 432,00 2 735,00
12,5%
3 979,00
45,5%
3 979,00
0,0%
Aktywa 166 873,00 169 534,00
1,6%
204 801,00
20,8%
204 801,00
0,0%
Kapitał własny 98 378,00 98 895,00
0,5%
96 720,00
-2,2%
96 720,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,44 16,53
0,5%
16,17
-2,2%
16,17
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,18 0,69
-42,0%
-0,02
---
-0,02
---