Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 07:06
kontakt
PJPMAKRUM
Kwartalne skonsolidowane
 2022-09-302022-12-312022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 149 823,00 119 688,00
-20,1%
119 688,00
0,0%
88 835,00
-25,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 050,00 16 547,00
37,3%
16 547,00
0,0%
1 383,00
-91,6%
Zysk (strata) brutto 11 515,00 17 559,00
52,5%
17 559,00
0,0%
2 388,00
-86,4%
Zysk (strata) netto 9 156,00 13 726,00
49,9%
13 726,00
0,0%
1 109,00
-91,9%
Amortyzacja 1 679,00 2 388,00
42,2%
2 388,00
0,0%
2 056,00
-13,9%
Aktywa 376 739,00 344 654,00
-8,5%
344 654,00
0,0%
329 476,00
-4,4%
Kapitał własny 135 373,00 148 472,00
9,7%
148 472,00
0,0%
149 523,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,63 24,82
9,7%
24,82
0,0%
24,99
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,53 2,29
49,9%
2,29
0,0%
0,18
-91,9%