Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 19:49
kontakt
LTGAMES
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 400,00 1 225,00
206,2%
1 395,00
13,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -51,00 -253,00
---
-3 468,00
---
Zysk (strata) brutto -51,00 -237,00
---
-2 693,00
---
Zysk (strata) netto -51,00 -237,00
---
-2 841,00
---
Amortyzacja 0,00 57,00
---
66,00
15,8%
Aktywa 2 559,00 4 329,00
69,2%
1 519,00
-64,9%
Kapitał własny 2 549,00 4 298,00
68,6%
1 457,00
-66,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,12 3,34
57,3%
1,13
-66,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,18
---
-2,21
---