Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 04:03
kontakt
VIGOPHOTN
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 71 497,00 67 874,00
-5,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 912,00 8 704,00
-62,0%
Zysk (strata) brutto 22 574,00 7 684,00
-66,0%
Zysk (strata) netto 30 509,00 7 219,00
-76,3%
Amortyzacja 6 753,00 9 362,00
38,6%
Aktywa 218 043,00 254 015,00
16,5%
Kapitał własny 131 228,00 138 523,00
5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 180,01 190,02
5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 41,85 9,90
-76,3%