Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 20:42
kontakt
VIGOPHOTN
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 42 889,00 53 451,00
24,6%
71 497,00
33,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 017,00 20 231,00
44,3%
24 725,00
22,2%
Zysk (strata) brutto 13 908,00 18 096,00
30,1%
24 413,00
34,9%
Zysk (strata) netto 13 884,00 32 547,00
134,4%
32 348,00
-0,6%
Amortyzacja 4 587,00 6 244,00
36,1%
6 753,00
8,2%
Aktywa 127 718,00 167 062,00
30,8%
218 997,00
31,1%
Kapitał własny 68 063,00 100 582,00
47,8%
133 067,00
32,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 93,36 137,97
47,8%
182,53
32,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 19,04 44,65
134,4%
44,37
-0,6%