Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.02, godz. 04:25
kontakt
VIGOPHOTN
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 32 593,00 32 593,00
0,0%
30 723,00
-5,7%
30 723,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 758,00 11 758,00
0,0%
3 292,00
-72,0%
3 292,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 11 895,00 11 895,00
0,0%
2 671,00
-77,5%
2 671,00
0,0%
Zysk (strata) netto 12 412,00 12 412,00
0,0%
6 131,00
-50,6%
6 131,00
0,0%
Amortyzacja 3 338,00 3 338,00
0,0%
5 008,00
50,0%
5 008,00
0,0%
Aktywa 0,00 0,00
---
235 199,00
---
235 199,00
0,0%
Kapitał własny 0,00 0,00
---
137 461,00
---
137 461,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
188,56
---
188,56
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 17,03 17,03
0,0%
8,41
-50,6%
8,41
0,0%