Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 03:42
kontakt
MILISYS
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 551,00 136,00
-75,3%
0,00
---
4,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9,00 -183,00
---
-126,00
---
-42,00
---
Zysk (strata) brutto 2,00 -77,00
---
-128,00
---
-42,00
---
Zysk (strata) netto 2,00 -77,00
---
-128,00
---
-42,00
---
Amortyzacja 2,00 1,00
-50,0%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 788,00 552,00
-29,9%
247,00
-55,3%
672,00
172,1%
Kapitał własny 590,00 475,00
-19,5%
172,00
-63,8%
78,00
-54,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,04
-20,4%
0,02
-62,8%
0,01
-56,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
-0,01
---
-0,00
---