Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 03:31
kontakt
REDCARPET
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 308,00 3 938,00
70,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 138,00 1 424,00
25,1%
Zysk (strata) brutto 1 107,00 1 586,00
43,3%
Zysk (strata) netto 1 040,00 1 443,00
38,8%
Amortyzacja 132,00 231,00
75,0%
Aktywa 8 568,00 13 759,00
60,6%
Kapitał własny 2 391,00 10 368,00
333,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,76 22,30
287,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,50 3,10
23,9%