Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 02:10
kontakt
REDCARPET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 251,00 2 689,00
19,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 801,00 1 208,00
50,8%
Zysk (strata) brutto 773,00 1 174,00
51,9%
Zysk (strata) netto 703,00 1 076,00
53,1%
Amortyzacja 116,00 210,00
81,0%
Aktywa 13 759,00 15 355,00
11,6%
Kapitał własny 10 368,00 11 362,00
9,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,30 24,44
9,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,51 2,31
53,0%