Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 08:55
kontakt
LESS
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 988,00 -3 415,00
---
-4 513,00
---
Zysk (strata) brutto -6 162,00 -3 837,00
---
-4 508,00
---
Zysk (strata) netto -23 276,00 358,00
---
-3 154,00
---
Amortyzacja 4 347,00 1 319,00
-69,7%
347,00
-73,7%
Aktywa 118 545,00 17 441,00
-85,3%
108 784,00
523,7%
Kapitał własny 4 401,00 912,00
-79,3%
106 855,00
11 616,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,08
-79,2%
0,89
1 030,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,01 0,03
---
-0,03
---