Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 02:59
kontakt
LESS
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 68 739,00 0,00
---
0,00
---
37,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 346,00 -1 970,00
---
-1 992,00
---
-1 446,00
---
Zysk (strata) brutto 1 922,00 -2 131,00
---
-1 989,00
---
-81 926,00
---
Zysk (strata) netto 1 147,00 -2 131,00
---
-674,00
---
-81 959,00
---
Amortyzacja 2 669,00 806,00
-69,8%
231,00
-71,3%
10,00
-95,7%
Aktywa 153 975,00 115 006,00
-25,3%
3 646,00
-96,8%
35 605,00
876,5%
Kapitał własny 28 843,00 5 229,00
-81,9%
238,00
-95,4%
33 158,00
13 831,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,49 0,45
-81,9%
0,02
-95,4%
0,28
1 219,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,18
---
-0,06
---
-0,68
---