Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 11:52
kontakt
UNIVERSE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -30,00 -30,00
---
-22,00
---
-34,00
---
Zysk (strata) brutto -1,00 -1,00
---
7,00
---
-6,00
---
Zysk (strata) netto -1,00 -1,00
---
7,00
---
-4,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 081,00 4 081,00
0,0%
4 069,00
-0,3%
4 095,00
0,6%
Kapitał własny 4 030,00 4 030,00
0,0%
4 037,00
0,2%
4 034,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,76 1,76
0,0%
1,76
0,2%
1,76
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
-0,00
---