Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 21:33
kontakt
GHYDROGEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 85,00
---
1 213,00
1 327,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -22,00 -70,00
---
10,00
---
Zysk (strata) brutto -19,00 -70,00
---
-34,00
---
Zysk (strata) netto -22,00 -70,00
---
-31,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 385,00 10 331,00
-0,5%
11 673,00
13,0%
Kapitał własny 9 555,00 9 484,00
-0,7%
9 454,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,82 0,81
-0,7%
0,81
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,00
---