Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 23:15
kontakt
GHYDROGEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 386,00 1 560,00
12,6%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -22,00 -72,00
---
35,00
---
-22,00
---
Zysk (strata) brutto -36,00 -107,00
---
44,00
---
-19,00
---
Zysk (strata) netto -39,00 -100,00
---
41,00
---
-22,00
---
Amortyzacja 25,00 8,00
-68,0%
3,00
-62,5%
0,00
---
Aktywa 12 601,00 10 164,00
-19,3%
10 203,00
0,4%
10 385,00
1,8%
Kapitał własny 9 636,00 9 536,00
-1,0%
9 576,00
0,4%
9 555,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,68 0,81
-51,7%
0,82
0,4%
0,82
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
0,00
---
-0,00
---