Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 17:21
kontakt
HIPROMINE
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 105,00 2 336,00
11,0%
1 829,00
-21,7%
1 722,00
-5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -559,00 -7 775,00
---
-11 397,00
---
-21 790,00
---
Zysk (strata) brutto -1 019,00 -8 087,00
---
-11 197,00
---
-21 434,00
---
Zysk (strata) netto -1 019,00 -8 087,00
---
-11 197,00
---
-21 434,00
---
Amortyzacja 2 101,00 2 326,00
10,7%
2 493,00
7,2%
3 454,00
38,5%
Aktywa 14 694,00 32 524,00
121,3%
44 906,00
38,1%
213 469,00
375,4%
Kapitał własny 1 965,00 29 895,00
1 421,4%
38 698,00
29,4%
67 828,00
75,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,34 50,91
1 421,9%
65,90
29,4%
76,45
16,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,74 -13,77
---
-19,07
---
-24,16
---