Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 23:12
kontakt
FON
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 86,00 120,00
39,5%
220,00
83,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 75,00 105,00
40,0%
203,00
93,3%
Zysk (strata) brutto 57,00 82,00
43,9%
328,00
300,0%
Zysk (strata) netto 57,00 82,00
43,9%
328,00
300,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 285,00 9 066,00
-19,7%
6 538,00
-27,9%
Kapitał własny 6 232,00 6 049,00
-2,9%
6 344,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
-2,5%
3,38
4 182,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,18
17 400,0%