Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:22
kontakt
GAMESBOX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 112,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 6,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 6,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 5,00
---
Amortyzacja 0,00 5,00
---
Aktywa 2 283,00 2 160,00
-5,4%
Kapitał własny 2 145,00 2 150,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,77 1,77
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---