Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 05:17
kontakt
BLACKROSE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 213,00 1 103,00
-9,1%
957,00
-13,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 503,00 247,00
-50,9%
-166,00
---
Zysk (strata) brutto 503,00 247,00
-50,9%
-166,00
---
Zysk (strata) netto 455,00 227,00
-50,1%
-153,00
---
Amortyzacja 6,00 7,00
16,7%
9,00
28,6%
Aktywa 4 917,00 5 064,00
3,0%
4 684,00
-7,5%
Kapitał własny 4 548,00 4 775,00
5,0%
4 623,00
-3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,17 3,33
5,0%
3,22
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,16
-50,2%
-0,11
---