Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 03:30
kontakt
EKIPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
1 001,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -66,00 -55,00
---
-42,00
---
711,00
---
Zysk (strata) brutto -14,00 2 890,00
---
-10,00
---
829,00
---
Zysk (strata) netto -14,00 2 891,00
---
-10,00
---
838,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
11,00
---
Aktywa 5 053,00 5 034,00
-0,4%
5 022,00
-0,2%
260 645,00
5 090,1%
Kapitał własny 5 032,00 5 026,00
-0,1%
5 017,00
-0,2%
258 183,00
5 046,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,23 1,23
-0,1%
1,22
-0,2%
6,33
416,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,70
---
-0,00
---
0,02
---