Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 05:24
kontakt
SERINUS
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312022-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 36 664,00 45 966,00
25,4%
45 966,00
0,0%
15 821,00
-65,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 287,00 6 423,00
-30,8%
6 423,00
0,0%
-9 427,00
---
Zysk (strata) brutto 8 843,00 4 786,00
-45,9%
4 786,00
0,0%
-11 350,00
---
Zysk (strata) netto 8 424,00 1 630,00
-80,7%
1 630,00
0,0%
-13 022,00
---
Amortyzacja 10 055,00 6 564,00
-34,7%
6 564,00
0,0%
4 572,00
-30,3%
Aktywa 94 784,00 90 182,00
-4,9%
90 182,00
0,0%
78 574,00
-12,9%
Kapitał własny 37 432,00 36 800,00
-1,7%
36 800,00
0,0%
23 778,00
-35,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,20
10 150,0%
0,20
0,0%
0,14
-32,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
---
0,01
0,0%
-0,08
---