Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 14:00
kontakt
ONE2TRIBE
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 66,00 2 202,00
3 236,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -373,00 -1 392,00
---
Zysk (strata) brutto -373,00 -1 547,00
---
Zysk (strata) netto -373,00 -1 547,00
---
Amortyzacja 129,00 580,00
349,6%
Aktywa 2 043,00 33 983,00
1 563,4%
Kapitał własny 1 578,00 22 700,00
1 338,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,41
152,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,03
---