Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:58
kontakt
ONE2TRIBE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -178,00 -170,00
---
-1 266,00
---
-40,00
---
Zysk (strata) brutto -183,00 -179,00
---
-1 260,00
---
-42,00
---
Zysk (strata) netto -183,00 -179,00
---
-1 259,00
---
-42,00
---
Amortyzacja 64,00 64,00
0,0%
64,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 2 043,00 1 798,00
-12,0%
574,00
-68,1%
558,00
-2,8%
Kapitał własny 1 578,00 1 398,00
-11,4%
113,00
-91,9%
147,00
30,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,14
-11,0%
0,01
-91,7%
0,02
25,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,13
---
-0,00
---