Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 04:19
kontakt
CARLSON
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 873,00 1 465,00
67,8%
2 240,00
52,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -76,00 -27,00
---
180,00
---
Zysk (strata) brutto 26,00 3,00
-88,5%
205,00
6 733,3%
Zysk (strata) netto 26,00 3,00
-88,5%
205,00
6 733,3%
Amortyzacja 0,00 -10 464,00
---
-10,00
---
Aktywa 37 852,00 49 795,00
31,6%
50 668,00
1,8%
Kapitał własny 32 267,00 45 010,00
39,5%
45 247,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,85 5,66
564,1%
5,69
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,03
---