Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 00:49
kontakt
CARLSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 747,00 330,00
-81,1%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10,00 -198,00
---
-258,00
---
-258,00
---
Zysk (strata) brutto 10,00 -206,00
---
2 067,00
---
2 067,00
0,0%
Zysk (strata) netto 10,00 -206,00
---
2 067,00
---
2 067,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 145 978,00 145 474,00
-0,3%
147 939,00
1,7%
147 939,00
0,0%
Kapitał własny 141 579,00 141 347,00
-0,2%
145 288,00
2,8%
145 288,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,55 16,52
-0,2%
16,98
2,8%
16,98
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,02
---
0,24
---
0,24
0,0%